การจัดซื้อจัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

หน่วยงานและข้อมูลภายนอก

ที่ตั้งสำนักงานฯ

สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000
 
ช่องทางการติดต่อฯ

โทรศัพท์: 0 3496 6440 - 4
โทรสาร: 0 3496 6427
อีเมล: tessaban@nakhonpathomcity.go.th

สายด่วน | 1132