ช่าวประชาสัมพันธ์

 
 • หมอก หรือ ฝุ่น PM 2.5
 •  
 • ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อรับมือ COVID-19
 •  
 • รณรงค์เชิญชวนร่วมกันดูแลรักษาคุณภาพน้ำในคลองและภูมิทัศน์ริมคลอง
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร ตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย กรณีบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค
 •  
 • คู่มือการใช้งาน แอปพลิเคชัน "หมอชนะ"
 •  
 • ข้อควรปฏิบัติและคำแนะนำ 😷 สำหรับผู้ที่กลับจากการเดินทางในช่วง เทศกาลปีใหม่
 •  
 • ข้อควรปฎิบัติในการป้องกัน โควิด 19
 •  
 • การแบ่งพื้นที่โซนแต่ละสีในสถานการณ์โควิด - 19
 •  
 • ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จ.นครปฐม โดยเดินทางกลับมาจากจังหวัด ที่มีความเสี่ยงตามประกาศนี้ รายงานตัว
 •  
 • ขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับการตรวจโควิด 19
 •  
 • กรมอนามัย ย้ำ 3 กลุ่มสำคัญ “ผู้ปรุงประกอบ - ผู้ส่งอาหาร – ผู้บริโภค” ยึดหลักสุขาภิบาลอาหารสร้างความปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด 19
 •  
 • ใครสามารถเข้ารับการตรวจโควิด - 19
 •  
 • ๙ พืชผักปลูกง่าย ประหยัดดี มีประโยชน์
 •  
 • ขอเชิญชวนหน่วยงาน วัดและสถานศึกษา บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา ร่วมกันดูแลรักษาคุณภาพน้ำ
 •  
 • ข้อปฏิบัติสำหรับสถานการณ์ COVID-19
 •  
 • ด่วน! ขอให้ประชาชนจังหวัดนครปฐม ที่มีประวัติการเดินทางไปตลาดค้าส่งสัตว์น้ำในพื้นที่จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 15 พ.ย.-19 ธ.ค. 2563 ลงทะเบียนหรือแจ้ง รพ.สต. ใกล้บ้าน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ รู้แล้วรีบเลิก "บุหรี่"
 •  
 • อย่าลืม‼️ สแกน "ไทยชนะ" ทุกสถานที่
 •  
 • ❎ อย่าหาทำ 6 พฤติกรรมเสี่ยงแพร่/รับเชื้อ
 •  
 • มลพิษทางอากาศ
 •  
 • แยกขยะ = เปลี่ยนเป็นเงิน
 •  
 • วิธีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ 8 วิธี ประหยัดน้ำ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน เวิร์กชอปสอนอาชีพฟรี!!
 •  
 • เชิญชวนประชาชนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามอาคารบ้านเรือน และ ดูแลกักขังสุนัขสัตว์เลี้ยง ในวันเสด็จฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่น 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 •  
 • สอบถามข้อมูลการเลือกตั้ง กับสายด่วน 1444 ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ
 •  
 • ร่วมป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง ด้วยการแจ้งเบาะแสทาง "แอปพลิเคชัน ตาสับปะรด"
 •  
 • ติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ เรื่องการเลือกตั้ง ทาง "แอปพลิเคชัน Smart Vote"
 •  
 • เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส
 •  
 • วิธีป้องกันโรค RSV
 •  
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันดูแลรักษาคลองเจดีย์บูชา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม
 •  
 • ขอเชิญประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ หัวข้อ "พายุ"
 •  
 • ๕ อาการ เสี่ยงโรค RSV
 •  
 • วิธีดูแลสูขภาพในฤดูหนาว
 •  
 • โรคต่างๆ ที่มาพร้อมกับฤดูหนาว
 •  
 • กินคลีนอย่างไรให้ถูกวิธี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เตือน 5 โรค 2 ภัยสุขภาพ ที่ประชาชนควรระมัดระวังในช่วงฤดูหนาว
 •  
 • ไวรัส RSV ภัยร้ายปลายฝนต้นหนาว
 •  
 • ๘ เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการเกิดซ้ำ
 •  
 • ๑ ครอบครัว ๑ กระทง
 •  
 • ควรเลือกกระทงแบบไหน เพราะอะไร
 •  
 • โรคร้ายที่มาพร้อมกับน้ำท่วม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ หัวข้อ "สัตว์ร้ายที่มาพร้อมกับน้ำท่วม"
 •  
 • "ทำฟันฟรี" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษตามกฎหมายหากทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "หลัก 3 ก. ห่างไกลโรคไข้เลือดออก" 🩸 🦟 ปฏิบัติเพื่อป้องกันสาเหตุก่อโรคร้าย