ช่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ประชาสัมพันธ์ ตรุษจีน ปลอดภัย เทศบาลฯ ห่วงใย ความปลอดภัยของประชาชน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตรุษจีนปีนี้ ลดเผา ลดฝุ่น
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "มาตรา 80 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ 5 มาตรการวิธีป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนหน่วยงาน วัด และสถานศึกษา บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา ร่วมกันดูแลรักษาคุณภาพน้ำ "ร่วมสร้างคลองสวย น้ำใส ไร้ขยะ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำเดือนมกราคม 2563 (20-24 ม.ค. 2563)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครปฐม "รวมพลังสร้างวินัย รวมใจรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิธีการเลือกใช้หน้ากากกันฝุ่น PM2.5
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทวารวดี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการเปิดบริการรับชำระค่าน้ำประปา ประจำเดือนมกราคม 2563
 •  
 • ๑๘ มกราคม วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันยุทธหัตถี วันกองทัพไทย
 •  
 • ๑๗ มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 •  
 • ขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ #โรคปอดอักเสบจากไวรัสปริศนา ❓ 4 อาการบ่งชี้ และ 4 วิธีป้องกัน 😷
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ งดแจกถุงพลาสติก แล้วใช้อะไรแทนได้บ้างพร้อม Roadmap จัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ อันตรายจากมลพิษทางอากาศ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ลดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อนได้จริงหรือ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิธีช่วยลดปัญหา PM2.5 ภายในบ้าน ด้วยวิธี "3ส1ล"
 •  
 • ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพระราชวังสนามจันทร์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์รณรงค์ "๑ มกราคม ๒๕๖๓ งดแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่าย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์รณรงค์ "หยุดเผาขยะ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์รณรงค์ "ไม่ขับ ช่วยดับเครื่อง"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำบรรยายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ จุลสารประชาสัมพันธ์ "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมภาคกลาง ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๒"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออก PM 2.5
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 •  
 • โรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาว
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสำหรับผู้จำหน่ายกระทง กระทงที่เหลือจากการขายหรือเศษวัสดุประกอบกระทง กรุณาเก็บรวบรวมไว้จุดขายหรือใส่ถุงดำ เพื่อความรวดเร็วในการเก็บและทำความสะอาดพื้นทีโดยรอบ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "สารเคมีทางการเกษตร พาราควอต/คลอร์ไพรีฟอส/ไกลโฟเชต" ☢️🥦
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เชิญชมถ่ายทอดสด การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 (35th ASEAN SUMMIT) และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร และ นนทบุรี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑ ครอบครัว ๑ กระทง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดบริการรับชำระค่าน้ำประปา ณ ศูนย์ อปพร. (ข้างสนามเด็กเล่น ประปานาสร้าง) วันที่ ๒๘ ตุลาคม ถึง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๓๗ “นครปฐมเกมส์ 2019”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ หรือสมัยต่างๆ เที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒ "คืนเพ็ญงามอร่าม...พระราชวังสนามจันทร์"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "ตรวจสุขภาพประจำปี"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๖ โรคอันตราย❗ ที่มาพร้อมกับยุง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย "ร่วมกันป้องกันยุงลาย กันเถอะ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "อันตรายของภาวะโลกร้อน" 🌏🔥
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เหตุการณ์สำคัญในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ ที่น่าสนใจและน่าติดตาม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "ทำความเข้าใจ PM 2.5 พร้อมวิธีรับมือ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "ตลาดสะอาด ปลอดภัย"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๕
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ บริการรับชำระค่าน้ำประปา ที่ Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) สาขานครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดบริการรับชำระค่าน้ำประปา ในวันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สมาคมตั้งศรี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๓๗ “นครปฐมเกมส์ 2019”