ช่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ประชาสัมพันธ์ แก้ปัญหาเรื่องฟันอย่างไร ในช่วงโควิด-19 ?
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังโรคในฤดูฝน "โรคไข้เลือดออก"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ปรับเวลาเคอร์ฟิว ⏰ 23.00 - 04.00 น. เริ่มวันที่ 17 พ.ค. 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "ผักตบชวา" เรียนรู้ รับมือ และใช้ประโยชน์ ♻️ เพื่อดูแลรักษาคุณภาพน้ำ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "6 โรคติดต่อในฤดูฝน" 🌧️☔
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดเมืองให้ปลอดโรค 12 - รถไฟฟ้าทั้งบนฟ้าและใต้ดิน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดเมืองให้ปลอดโรค 11 - ผู้โดยสารและวินมอเตอร์ไซค์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดเมืองให้ปลอดโรค 10 - แท๊กซี่
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดเมืองให้ปลอดโร 9 - การเดินทางสาธารณะ เช่น รถเมล์ เรือ เครื่องบิน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดเมืองให้ปลอดโรค 8 - สนามกีฬากลางแจ้ง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดเมืองให้ปลอดโรค 7 - สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดเมืองให้ปลอดโรค 6 - ร้านตัดขนสัตว์ รับฝากสัตว์เลี้ยง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดเมืองให้ปลอดโรค 5 - ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดเมืองให้ปลอดโรค 4 - การจัดกิจกรรมในสวนสาธารณะ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดเมืองให้ปลอดโรค 3 - ร้านสะดวกซื้อ ขายปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านในศูนย์การค้า
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดเมืองให้ปลอดโรค 2 - ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน (นอกห้างสรรพสินค้า) ร้านอาหารริมทาง รถเข็น
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดเมืองให้ปลอดโรค 1 - ตลาดสด ตลาดนัด แผงลอย ถนนคนเดิน ร้านค้าแบบเคลื่อนที่
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ หัวข้อ "ปริมาณเชื้อโควิด-19 ที่พบในสารคัดหลั่ง"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ STAY AT HOME 🏠 อยู่บ้านอย่างไร...ให้ฟันดี 🦷✨
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ฟันลูกผุเป็นรูใหญ่! ช่วง COVID จะทำอย่างไรดี?
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับธงราว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกัน COVID-19 สำหรับร้านสะดวกซื้อ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ใส่หน้ากากอนามัย ปลอดภัยจาก COVID-19
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "ข้อปฏิบัติสำหรับสถานการณ์ COVID-19"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กำหนดการทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตเทศบาลนครนครปฐม ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กำหนดการทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตเทศบาลนครนครปฐม ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กำหนดการทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตเทศบาลนครนครปฐม ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ 3ล ป้องกัน COVID-19
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ COVID-19 สามารถอยู่ได้นานแค่ไหน ในสภาพแวดล้อม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ 7 วิธี เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้ที่เดินทางกลับจากรุงเทพฯ และปริมณฑล แจ้งรายงานตัว
 •  
 • ยกเลิกการประชุมประชาคมชุมชนนครในเขตเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ 3 ขั้นตอน การดูแลสัตว์เลี้ยงให้ห่างไกลจาก โรคพิษสุนัขบ้า
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ หัวข้อ "Social Distancing"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม เพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำประปา ผ่าน Line Official เลี่ยงโรคโควิด 19
 •  
 • ประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (16-20 มี.ค. 2563)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อทราบและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "7 วิธี ล้างมือให้สะอาด"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (12-15 มี.ค. 2563)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "น้ำมันไบโอดีเซล B10 B20"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำเดือนมีนาคม 2563 (7-11 มี.ค. 2563)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปา เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครปฐม แจ้งเลื่อนโครงการในเดือน มีนาคม 2563
 •  
 • ประกาศ❗ จังหวัดนครปฐม ขอความร่วมมือประชาชน ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีการระบาด ต้องกักตัวเอง 14 วัน