ช่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ประชาสัมพันธ์ "5 ข้อดี การใช้บริการขนส่งสาธารณะ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" 🌳 เพื่อความเข้าใจถึงความหมาย การมีส่วนร่วม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารอาเซียน : เมนูน่าทานในอาเซียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "พายุ" เกิดจากอะไร มีประเภทอะไรบ้าง และความรุนแรงเป็นอย่างไร
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ค้นพบความมหัศจรรย์แห่งอาเซียน : ฟิลิปปินส์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ ๑๗ ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณชุมชนสุขสวัสดิ์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "4 ขั้นตอนการรักษาแม่น้ำลำคลอง" ร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในเมืองของเรา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เราชาวนครปฐม ช่วยกันดูแล ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลอง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "อันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ ๓๗ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม เปิดบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
 •  
 • สาระน่ารู้ "การให้วัคซีนเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด - ๕ ปี"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมประชาคม ชุมชนนคร รวม ๔ เขต เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมประชาคม ชุมชนนคร รวม ๔ เขต เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม เขต ๔ เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม เขต ๓ เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม เขต ๒ เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม เขต ๑ เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่องการขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในการทางแพทย์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม เปิดบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ไวรัสตับอักเสบบี, ซี ภัยร้ายสู่มะเร็งตับ "ตรวจเร็ว รักษาหาย ห่างไกลมะเร็งตับ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ ๑๖ ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณชุมชนมะขามแถว (สวนหย่อมมะขามแถว)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กำหนดรับสมัครนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ร่วมใจเป็นเจ้าภาพ "การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในหัวข้อ "แพ้ยา"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะติดเชื้อ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 9 ประเทศ และ 1 กลุ่มประเทศ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม เปิดบริการรับชำระค่าน้ำประปา ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดพระปฐมเจดีย์) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครปฐม ขอเชิญชมคอนเสิร์ต “ลูกทุ่งคืนถิ่น” ภาคกลาง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ จัดส่งโครงการเพื่อบรรจุในแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าน้ำประปาผ่านบัญชีธนาคาร กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม ขยายเวลารับชำระค่าน้ำประปา ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครปฐม ปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ใช้สมุนไพรอย่างไร? ให้ปลอดภัย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การแสดงดนตรีมิตรภาพอาเซียน ASEAN Friendship Concert 2019
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กำหนดการกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (15-19 ก.ค. 62)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ “งานมหกรรมเกษตรปลอดภัย และกล้วยไม้งามอร่าม พระราชวังสนามจันทร์”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "แหล่งกำเนิดน้ำเสียและการป้องกัน"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ อาเซียน - เราเข้าใจกัน ทำความเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรทำเมื่อไปเยือนเวียดนาม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ฉลากสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ฉลากสิ่งแวดล้อม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิด "Thailand's ASEAN Chaimanship 2019 Interactive Kiosk" ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การประชุมสุดยอดอาเซียน คืออะไร และ มีความสำคัญอย่างไร
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒