ช่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประดิษฐ์ของตกแต่งเทศกาลวันคริสต์มาสและปีใหม่จากเศษวัสดุเหลือใช้
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม กำหนดการยื่น แบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณถนนรถไฟตะวันออก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ มาตรการหลัก3R
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การดูแลผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้น
 •  
 • กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์..."คนรักคลอง""ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเชิงรุกใหญ่ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ริมคลอง ซอย ๘ - วัดไ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ “รวมพลังสร้างสุขภาพ นครปฐมแข็งแรง”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอขอบคุณในความร่วมมือในงานลอยกระทง ที่ร่วมกันใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์รณรงค์ หัวข้อ " IQ กับ EQ "
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐมขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม โครงการอบรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ถังดักไขมัน..ในครัวเรือน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การวางแผนครอบครัว วิธีคุมกำเนิด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเชิงรุกใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครปฐมร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๑ "คืนเพ็ญงามอร่าม...พระราชวังสนามจันทร์" วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำและสืบสานประเพณีลอยกระทง “คืนเพ็ญงามอร่าม...พระราชวังสนามจันทร์”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๔ พฤศจิกายนวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยในตลาดอย่างถูกวิธี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ต้นไม้แค่ต้นเดียวช่วยลดมลพิษ..ได้มากกว่าที่คิด..Be the Solution to Soil Pollution
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะของผู้ให้บริการอาหาร
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๙ ข้อห้ามวันลอยกระทง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑ ครอบครัว ๑ กระทง ร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำและสืบสานประเพณีลอยกระทง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐมขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๑ "คืนเพ็ญงามอร่าม...พระราชวังสนามจันทร์"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๓๑ ตุลาคม สุขสันต์วันฮาโหลวีน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "เสียวฟัน ทำอย่างไร?"
 •  
 • "หยุด เลิก ให้" ขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารนก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ตลาดสด ตามหลักสุขาภิบาล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเชิงรุกใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๙ ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย
 •  
 • ขอเชิญร่วมสมัครการประกวดแม่ลูกงาม ณ พระราชวังสนามจันทร์ รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังเท่าเดิม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ล้างตลาดเดือนละครั้ง ลด เสี่ยง โรค
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันสารทไทย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๓ ตุลาคมนี้ เชิญชวนชาวไทย สวมเสื้อเหลือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙
 •  
 • การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (Line@) @มหาดไทย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๙-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เทศกาลกินเจ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ แผนการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ สัปดาห์ที่ ๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โดนละเมิดลิขสิทธิ์ควรทำอย่างไรดี ?
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๒๗ กันยายน วันท่องเที่ยวโลก