ช่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ประชาสัมพันธ์การติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่าย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์รณรงค์ "หยุดเผาขยะ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์รณรงค์ "ไม่ขับ ช่วยดับเครื่อง"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำบรรยายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ จุลสารประชาสัมพันธ์ "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมภาคกลาง ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๒"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออก PM 2.5
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 •  
 • โรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาว
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสำหรับผู้จำหน่ายกระทง กระทงที่เหลือจากการขายหรือเศษวัสดุประกอบกระทง กรุณาเก็บรวบรวมไว้จุดขายหรือใส่ถุงดำ เพื่อความรวดเร็วในการเก็บและทำความสะอาดพื้นทีโดยรอบ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "สารเคมีทางการเกษตร พาราควอต/คลอร์ไพรีฟอส/ไกลโฟเชต" ☢️🥦
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เชิญชมถ่ายทอดสด การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 (35th ASEAN SUMMIT) และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร และ นนทบุรี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑ ครอบครัว ๑ กระทง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดบริการรับชำระค่าน้ำประปา ณ ศูนย์ อปพร. (ข้างสนามเด็กเล่น ประปานาสร้าง) วันที่ ๒๘ ตุลาคม ถึง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๓๗ “นครปฐมเกมส์ 2019”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๖ หรือสมัยต่างๆ เที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒ "คืนเพ็ญงามอร่าม...พระราชวังสนามจันทร์"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "ตรวจสุขภาพประจำปี"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๖ โรคอันตราย❗ ที่มาพร้อมกับยุง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย "ร่วมกันป้องกันยุงลาย กันเถอะ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "อันตรายของภาวะโลกร้อน" 🌏🔥
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เหตุการณ์สำคัญในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ ที่น่าสนใจและน่าติดตาม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "ทำความเข้าใจ PM 2.5 พร้อมวิธีรับมือ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "ตลาดสะอาด ปลอดภัย"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๕
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ บริการรับชำระค่าน้ำประปา ที่ Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) สาขานครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดบริการรับชำระค่าน้ำประปา ในวันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สมาคมตั้งศรี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๓๗ “นครปฐมเกมส์ 2019”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ งดจอดรถยนต์และหลีกเลี่ยงการจราจร ถนนหลังพระจนถึงแยกถนนหน้าวัง ในวันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าน้ำประปาทาง Line Official กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางต่าง ๆ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี ๒๕๖๒ ไทยทำอะไรแล้วบ้าง?
 •  
 • ขอนำส่งแปนงานและแผนการเบี่ยงจราจรในการสร้างสะพานกลับรถข้ามทางรถไฟ บริเวณ กม.๕๐+๕๙๖.๓๙๗ และสะพานข้ามทางรถไฟ ที่ กม.๕๑+๓๐๔.๕๐๐
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๕ วิธีช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "5 ข้อดี การใช้บริการขนส่งสาธารณะ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" 🌳 เพื่อความเข้าใจถึงความหมาย การมีส่วนร่วม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารอาเซียน : เมนูน่าทานในอาเซียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "พายุ" เกิดจากอะไร มีประเภทอะไรบ้าง และความรุนแรงเป็นอย่างไร
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ค้นพบความมหัศจรรย์แห่งอาเซียน : ฟิลิปปินส์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ ๑๗ ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณชุมชนสุขสวัสดิ์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "4 ขั้นตอนการรักษาแม่น้ำลำคลอง" ร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในเมืองของเรา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เราชาวนครปฐม ช่วยกันดูแล ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลอง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "อันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ ๓๗ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม เปิดบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
 •  
 • สาระน่ารู้ "การให้วัคซีนเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด - ๕ ปี"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมประชาคม ชุมชนนคร รวม ๔ เขต เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมประชาคม ชุมชนนคร รวม ๔ เขต เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๒