ช่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การปรึกษาทางเลือก 👨‍⚕️👩‍⚕️ สำหรับหญิงที่ท้องไม่พร้อม โดยสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมผ่านทางข้อมูลที่นำเสนอ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ความผิดในการทุจริตเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน !!
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชน ตรวจสอบบัตรประชาชนให้พร้อม เพื่อนำไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 •  
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣โรงเรียนทวารวดี📣 เปิด‼ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ร่วมกันต่อต้านและปราบปรามการกระทำทุจริตทางทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชนทุกรูปแบบ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (16-20 ก.พ. 2563)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "ไอโอดีน"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ Valentine's Day ใช้ถุงยาง ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำ : วิธีดูแลศาสนสถานปลอดไวรัสโคโรนา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำ : วิธีจัดการขนส่งสาธารณะปลอดไวรัสโคโรนา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำ : วิธีจัดการงานอีเวนท์ปลอดไวรัสโคโรนา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำ : วิธีจัดการโรงแรมปลอดไวรัสโคโรนา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำ : วิธีดูแลคณะทัวร์ปลอดไวรัสโคโรนา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำ : วิธีจัดการร้านอาหารปลอดไวรัสโคโรนา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำ : วิธีการจัดการรถสาธารณะ ไม่ประจำทางให้ปลอดไวรัสโคโรนา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ 4 ขั้นตอน วิธีกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "หน้ากากอนามัย..ใส่อย่างไรให้ถูกต้อง"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิธีป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เสริมไอโอดีนเพื่อลูกในท้อง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชวนคนไทยร่วมใช้ B10 “คุณได้ประหยัด ชาติได้ประโยชน์ ลด PM 2.5”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เช็กอาการโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจก่อนพบแพทย์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (7-10 ก.พ. 2563)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการค่ายเยาวชน ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๓
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ "๕ วิธีป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการเปิดบริการรับชำระค่าน้ำประปา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ 8 ข้อแนะนำในร้านอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยง จากเชื้อไวรัสโคโรนา
 •  
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ "กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ 7 วิธีป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรนา (2019 nCoV)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำเดือน มกราคม 2563 (25-28 ม.ค. 2563)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตรุษจีน ปลอดภัย เทศบาลฯ ห่วงใย ความปลอดภัยของประชาชน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตรุษจีนปีนี้ ลดเผา ลดฝุ่น
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "มาตรา 80 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ 5 มาตรการวิธีป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนหน่วยงาน วัด และสถานศึกษา บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา ร่วมกันดูแลรักษาคุณภาพน้ำ "ร่วมสร้างคลองสวย น้ำใส ไร้ขยะ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำเดือนมกราคม 2563 (20-24 ม.ค. 2563)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครปฐม "รวมพลังสร้างวินัย รวมใจรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิธีการเลือกใช้หน้ากากกันฝุ่น PM2.5
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทวารวดี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการเปิดบริการรับชำระค่าน้ำประปา ประจำเดือนมกราคม 2563
 •  
 • ๑๘ มกราคม วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันยุทธหัตถี วันกองทัพไทย
 •  
 • ๑๗ มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 •  
 • ขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ #โรคปอดอักเสบจากไวรัสปริศนา ❓ 4 อาการบ่งชี้ และ 4 วิธีป้องกัน 😷