ช่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ประชาสัมพันธ์ สาระต้องรู้ "อหิวาตกโรค" อีกโรคหนึ่งที่พวกเราต้องเข้าใจและรู้วิธีรับมือ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนนคร (รวม ๔ เขต) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม ชุมชน เขต ๔ เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน เขต ๒ เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน เขต ๑ เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ด้วยสระน้ำจันทร์เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ประกอบพิธีกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ควรได้รับการดูแลและบำรุงรักษาอยู่เสมอ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่การเลือกตั้ง ส.ส. 2562
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : คนไทยได้อะไรจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โรคปอดบวม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : จุดกำเนิดอาเซียน บนความร่วมมือกว่า ๕๐ ปี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โรคที่มักพบบ่อยในฤดูหนาว มีอะไรบ้าง พร้อมวิธีห่างไกลโรค
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม "จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ เทศบาลนครนครปฐมสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ร่วมใจลดปริมาณฝุ่นละออง PM ๒.๕ และจิตอาสา Big Cleaning Day"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน จึงขอปิดเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ระหว่างวันที่ ๓๑ ม.ค. - ๑ ก.พ. ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : ดวงตราอาเซียนหรือตราสัญลักษณ์อาเซียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การประชุมอันเกี่ยวเนื่องกับอาเซียน ในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณอาคารสนามเทนนิส ชุมชนสามตำบล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เข้าใจ PM 2.5 พร้อมรับมือ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ "ไม่ขับ ช่วยดับเครื่อง" ณ สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : ประชาคมอาเซียนคืออะไร ? เรามาทำความรู้จัก ๓ เสาหลักอาเซียนสักนิด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถีและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ปลูกต้นไม้ในบ้าน สร้างรั้วสุขภาพบำบัดอากาศพิษ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ลดการเผาช่วยลดมลพิษ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ไม่ขับ..ดับเครื่อง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "การดูแลสุขภาพตัวเอง" จาก "ฝุ่นละออง"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๗ มกราคม วันโคนมแห่งชาติ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๗ มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะและเทน้ำเสีย ในบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ "สระน้ำจันทร์"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เข้าใจฝุ่นละออง PM ๒.๕ พร้อมวิธีรับมือ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : มาทำความรู้จักกับ ๑๐ ประเทศ สมาชิกอาเซียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำประปานาสร้าง เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเชิงรุกใหญ่ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระต้องรู้ วิธีแยกขยะให้ถูกสี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "การบำบัดน้ำเสียด้วยศาสตร์พระราชา"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิธีจัดการขยะ ด้วยหลัก ๓ ช.
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ รู้ไว้ปลอดภัย...จากไข้เลือดออก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการแพร่ระบาด เมื่อมีผู้ป่วยในบ้าน เป็นโรคไข้เลือดออก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนพายุโซนร้อน "ปาบึก" ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ภาคกลางได้รับผลกระทบ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะตามถังขยะแยกประเภทในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ มาตรา ๘๐ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ "ขับขี่รถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ บัตรอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ลดเร็ว ลดเสี่ยง ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ ๒๕๖๒