ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
 •  
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครนครปฐม เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
 •  
 • แผนการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครนครปฐม ครั้งที่ 3 เดือนธันวาคม 2565
 •  
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครนครปฐม เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
 •  
 • โรคร่าเริง ภัยร้ายใกล้ตัว
 •  
 • 3ส 1ล แก้ปัญหา PM2.5 ภายในบ้าน
 •  
 • เทศบาลนครนครปฐมขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น
 •  
 • ลมหนาวมาเมื่อใด ไข้หวัดใหญ่ต้องระวัง
 •  
 • เชิญชวนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล
 •  
 • 4 วิธีเลือกแปรงสีฟัน สำหรับเด็ก
 •  
 • มะเร็งปอด...ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม
 •  
 • เทศบาลนครนครปฐมขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น
 •  
 • เทศบาลนครนครปฐม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครนครปฐม ** ฟรี ‼**💉🐕😺 รอบที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565
 •  
 • เชิญชวนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล
 •  
 • "ไวรัส RSV ภัยร้ายปลายฝนต้นหนาว"
 •  
 • ชนิดฟลูออไรด์ที่นิยมเคลือบฟันเด็กเพื่อป้องกันฟันผุ
 •  
 • เบาหวาน หากรู้ทัน ป้องกันได้
 •  
 • ควรเลือกกระทงแบบไหน เพราะอะไร
 •  
 • ขอเชิญชวนประชาชนร่วมด้วยช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามอาคารบ้านเรือน ในวันเสด็จฯ
 •  
 • เชิญชวนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล
 •  
 • "โรคเหงือก" หนึ่งในสาเหตุสำคัญของการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุ
 •  
 • 📣 เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญน้องๆ เพศหญิง อายุ ๕ - ๗ ปี เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ
 •  
 • โรคเหงือก หนึ่งในสาเหตุสำคัญของการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุ
 •  
 • 📣 เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ✨ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕
 •  
 • ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 9/2565 เรื่อง ยกเลิกมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
 •  
 • 5 ป. ป้องกันยุงลายช่วงฤดูฝน
 •  
 • 🌞🌧 อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย 🏥ใส่ใจสุขภาพ หลีกเลี่ยง...โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
 •  
 • แผนการออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2565
 •  
 • 📣 เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ✨ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕
 •  
 • ขอเชิญชวน หน่วยงาน วัด และสถานศึกษา ร่วมกันดูแลรักษาคุณภาพน้ำในคลองและภูมิทัศน์ริมคลอง 🚣🏻‍♀️🌊
 •  
 • โรคเครียดภายหลังภยันตราย
 •  
 • ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้
 •  
 • เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนแห่ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
 •  
 • ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2565
 •  
 • ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565
 •  
 • สํานักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน
 •  
 • เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ
 •  
 • 3 กลุ่มโรคที่มากับฤดูฝน
 •  
 • โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม
 •  
 • วันล้างมือโลก ประจำปี ๒๕๖๕ (Global Hand Washing Day)
 •  
 • สาระน่ารู้ เรื่อง "พายุ"
 •  
 • 📣 เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญน้องๆ เพศหญิง อายุ ๕ - ๗ ปี 👧🏻 💃🏻 เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ 💥 ชิงเงินรางวัลสูงสุด ๕,๐๐๐ บาท 💰
 •  
 • ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2565
 •  
 • ใครเสี่ยง? อาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อฝีดาษวานร (Monkeypox)
 •  
 • 🎉เทศบาลนครนครปฐมได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับผลประเมิน AA
 •  
 • "เอกสารการขอใบอนุญาต (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535)" เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ภายใน
 •  
 • ตลาดสะอาด ปลอภัย
 •  
 • กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม ⛔❌ แจ้งงดจ่ายน้ำประปา ❌⛔ ▶️ วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ◀️
 •  
 • ชุมชนห่วงใย ดูแลผู้สูงวัยห่างไกลล้ม
 •  
 • ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/ 2565