ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  
  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครนครปฐมร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม ซึ่งถนนดังกล่าว จะปิดการจราจรบริเวณถนนริมคลองเจดีย์บูชาหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม ความยาวประมาณ 300 เมตร ไม่ให้ยานพาหนะผ่าน เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. สำหรับพ่อค้าแม่ค้า นำสินค้าหลากชนิดมาวางขาย เช่น ผ้าทอ เครื่องเงิน ภาพเขียน ผลิตภัณฑ์จากชุมชน อาหารการกิน เช่น ขนมครก ขนมเบื้อง ผัดไท หมูย่าง น้ำผลไม้ ขนมหวานต่างๆ ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐมสายนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ และคนต่างจังหวัด จะหลั่งไหลมาในอนาคต เพราะการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และเป็นทางผ่านของถนนสายเพชรเกษม ซึ่งเป็นถนนสายหลักจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดภาคใต้

   
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.