ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

ที่ตั้ง :-

สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 888 ถนนทหารบก
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ :    0 3496 6440 - 4
โทรสาร :   0 3496 6427
Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th