ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการประจำโรงเรียนเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๓ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการประจำโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๒ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการประจำโรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๒ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการประจำศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๒ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่ราชการ จำนวน ๓ คน
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ในสวนสัตว์เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๔ รายการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างดำเนินการออกแบบปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บโซต์ต่ออายุชื่อเว็บโซต์ (nakhonpathomcity.go.th) ระยะเวลา ๑ ปี
สัญญาจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา บริเวณพื้นที่สนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ และพื้นที่อื่นๆ ตามกำหนด
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนจระเข้-ถมทอง จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๓ จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาสนามบาลเกตบอลศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๘๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชน ๒๕ มกรา จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๘๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาสวนสุขภาพ บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาศูนย์แพทย์ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนสามตำบล จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนซอย ๗ จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนประปานคร จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๖๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๙๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ๑๐% จำนวน ๑,๗๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
สำเนาเอกสารโครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๖๗,๐๐๐ ลิตร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (การจัดซื้อน้ำมันดีเซล)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๘,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคลอรีนเหลว (Liquid Chlorine) จำนวน ๖๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔
งานการซื้อและการจ้าง สัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย จำนวน ๑๕ เรื่อง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล ขนาดพื้นที่ ๕๔๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๗ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๒๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดป้องกันสารเคมี LEVEL A แบบแคปซูลด้านหลัง จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำโรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำโรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ VRF,VRV ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อรถขุดตีนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อเครื่องตรวจวัดก๊าซไวไฟและก๊าซพิษ จำนวน ๑ เครื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๗๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารเรียน ๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท็ติกคอนกรีต ถนนถวิลราษฎร์บูรณะ จากแยกถนนทหารบกจนถึงสุดเขตเทศบาล จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารเรียนช่วงชั้นที ๓ (๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๗๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๑ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหลอด LED Floodlight วัตต์ PF ๐.๙๕, IP๖๕ แสงวอมไวท์ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ของทางราชการ ประจำศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม สระว่ายน้ำและสวนสัตว์ของเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๗ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กประปานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำเนาเอกสารโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย พระราชวังสนามจันทร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๕ เรื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บริเวณภายนอกตัวอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑,๒๓๓ ตารางเมตร
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างซ่อมบำรุงรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ทะเบียน ๔๐-๐๘๗๘ นฐ จำนวน ๖ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคันหิน ทางเท้า ถนนเหนือวัง (ฝั่งทิศใต้) จากบ้านเลขที่ ๑ จนถึงทางแยกเข้าสะพานโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำเนาเอกสารโครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๘,๐๐๐ ลิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๒๔ คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์ขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ เครื่องสูบน้ำเครื่องที่ ๑ แรงสูง ของโรงกรองน้ำสนามจันทร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (กองการประปา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหลอด LED Streetlight ๘๐-๑๐๐ วัตต์ PF ๐.๙ , IP๖๕ จำนวน ๑๘๐ โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกลึงแกนทองเหลืองและแป้นเกลียวทองเหลือง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าหักที่ทำการผลิตน้ำประปานาสร้าง บริเวณหน้าบ้านพักผู้อำนวยการกองประปา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา บริเวณพื้นที่สนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ และพื้นที่อื่นๆ ตามที่กำหนด จำนวน ๖ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟคนข้ามถนนอัจฉริยะ บริเวณถนนขวาพระ หน้าวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญางานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๓ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๑ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประปา)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดโฟม แบบสะพายหลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดก๊าซไวไฟและก๊าซพิษ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดและถ่างชนิดแบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ของทางราชการ ประจำศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม สระว่ายน้ำและสวนสัตว์ของเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจัดซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ในสวนสัตว์เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑คัน (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อคลอรีนเหลว (Liquid Chlorine) จำนวน ๖๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ๑๐% จำนวน ๑,๗๐๐ ตัน ด้วยยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำเนาประกวดราคาซื้อคลอรีนเหลว (Liquid Chlorine) จำนวน ๖๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำเนาประกวดราคาซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ๑๐% จำนวน ๑,๗๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน บว-๔๐๓๘ นฐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๒-๐๐๐๙ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผค-๕๑๒๑ นฐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๑๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกปืนปั๊มน้ำสำหรับใช้กับเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเครื่องที่ ๑๒ และเครื่องที่ ๑๓ จำนวน ๔ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ ลุกบาศก์เมตร น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๘,๐๐๐ กิโลกรรม แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๐๐ กิโลกรรม จำนวน ๑ คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายป้องกันนก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บริเวณภายนอกตัวอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด๑ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน๒ล้อ แบบธรรมดา จำนวน๑คัน (งานก่อสร้างฯ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบธรรมดา จำนวน๑คัน (งานสวนสาธารณะ)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
โครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔๒,๐๐๐ ลิตร
สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เลขที่ ๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ คัน
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการซ่อมรถดูดเลน ส ๙๐๓/๑ ทะเบียน นฐ ๘๖-๙๑๑๐ จำนวน ๑๘ รายการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างดำเนินการออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๑ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๕๑ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑-๒ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นโรงอหารลีลาวดี อาคาร๒ โรงเรียนทวารวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอ ๓ (อาคารปฐมวัย) ชั้น ๒ และ ชั้น ๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๘,๐๐๐ กิโลกรัม แรงฉุกลากไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำเครื่องที่ ๙ แรงต่ำ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกวดราคาซื้อชุดป้องกันสารเคมี LEVEL A แบบแคปซูลด้านหลัง จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (กองการประปา)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๙ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๕๑ เรื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๖๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการซ่อมรถขยะ ส ๕๐๕ นฐ ๘๕-๔๔๔๑ จำนวน ๕๕ รายการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณชุมชนหมู่ที่ ๖ พระประโทน จากบ้านเลขที่ ๒๔๙ จนถึงแยกถนนบ้านเลขที่ ๒๕๓ จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลนครนครปฐม (M๖๓๐๘๐๐๑๙๓๕๗))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายในอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าในการติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติมของโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน เอ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงประตูบานม้วน อาคาร ๓ ชั้น ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารเรียน เอ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย พระราชวังสนามจันทร์
โครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๑,๐๐๐ ลิตร
ประกวดราคาซื้อชุดป้องกันสารเคมี LEVEL A แบบแคปซูลด้านหลัง จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษาพื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา บริเวณพื้นที่สนามหญ้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ และพื้นที่อื่นๆ ตามที่กำหนด จำนวน ๖ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๖๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเคาน์เตอร์สำหรับรับชำระค่าน้ำประปาบนสำนักงาน จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟคนข้ามถนนอัจฉริยะ บริเวณถนนขวาพระ หน้าวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟคนข้ามถนนอัจฉริยะ บริเวณถนนขวาพระ หน้าวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยากำจัดวัชพืชชนิดทนฝน จำนวน ๑๑ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๖๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสวนตะไคร้ จากแยกถนนสวนตะไคร้ใกลักับทางรถไฟจนถึงสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา บริเวณพื้นที่สนามหญ้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ และพื้นที่อื่นๆ ตามที่กำหนด จำนวน ๖ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างจัดทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วย จำนวน ๗๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างตกแต่งประดับไฟเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลาติดตั้ง ๔๕ วัน (นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนไผ่เตย ซอย ๑ จากถนนไผ่เตยจนถึงสุดซอย จำนวน ๑ โครงการ
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๔๔ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๔๗ เรื่อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนถวิลราษฎร์บูรณะ จากแยกถนนทหารบกจนถึงสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เทศบาลนครนครปฐม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารเรียน ๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารเรียนช่วงชั้นที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๔ เพื่อใช้เป้นหอประชุมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ๓ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด นฐ ต ๓๓๕ (ส ๙๑๑) จำนวน ๔๖ รายการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารเรียน เอ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ จำนวน ๑ โครงการ