อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
  อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของเทศบาลนครนครปฐม