ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 • ป้องกันก่อนฟันผุ แนะวิธีดูแลช่องปาก อายุ ๘๐ ปี ฟันดี ๒๐ ซี่
 •  
 • การเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง มะเร็งปากมดลูก โรคที่ผู้หญิงต้องระวัง
 •  
 • "แยกขยะ = เปลี่ยนเป็นเงิน" ส่งเสริมประชาชนคัดแยกขยะ เพิ่มรายได้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 •  
 • "วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน"
 •  
 • การจัดการ MASK และชุดตรวจ ATK อย่างถูกต้องสำหรับประชาชน
 •  
 • "โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร"
 •  
 • วิธีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในเด็ก
 •  
 • 📢 ขอเชิญชวนสตรีอายุ 30 - 60 ปี ตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก แบบ HPV ฟรี❗ทุกสิทธิการรักษา
 •  
 • โควิด ๑๙ สายพันธ์ุ Omicron
 •  
 • เปลี่ยนตลาดให้เป็น "New Normal"
 •  
 • "ใส่ใจ ใส่บาตร เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี"
 •  
 • การจัดทำนามสงเคราะห์ (ไทย-อังกฤษ)
 •  
 • 10 อาหาร บำรุงปอด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครปฐม เปิดบริการรับแจ้งการตายและทำบัตรประชาชน
 •  
 • ช่วงปีใหม่นี้ หลีกเลี่ยงการกินหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เสี่ยงป่วยโรคไข้หูดับ อาจทำให้หูหนวกถาวรได้
 •  
 • 8 วิธีประหยัดน้ำง่ายๆ
 •  
 • รู้ทัน ป้องกันไว้ ไม่ให้หัวใจขาดเลือด❌💔
 •  
 • เชิญชวนส่งความสุขและคำอวยพรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
 •  
 • ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
 •  
 • รณรงค์เชิญชวนร่วมกันทิ้งขยะให้ลงถัง
 •  
 • สูงวัยอย่างไร...ให้มีความสุข
 •  
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) และการประชุมเวทีสาธารณะ
 •  
 • การปิดประกาศและการประชุมประชาชนผังเมืองรวมเมืองนครปฐม (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
 •  
 • เชิญชวนร่วมกันดูแลรักษาคลองเจดีย์บูชา
 •  
 • 📢 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212
 •  
 • ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งกระเพาะอาหาร
 •  
 • มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก
 •  
 • 📢 อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ระวัง ❗️ "โรคไข้หวัดใหญ่" ❄
 •  
 • เทศบาลนครนครปฐม รับสมัครการอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น
 •  
 • อันตรายของภาวะโลกร้อน
 •  
 • เตรียมพร้อม เดินทางท่องเที่ยวปีใหม่ ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ยุค covid 🚗🏍✈
 •  
 • โรคกลัวการรักษาทางทันตกรรม
 •  
 • สาระน่ารู้ "รู้ทันเครื่องชั่ง ไม่โดนโกง"
 •  
 • รู้จักโควิดสายพันธุ์ โอไมครอน (B.๑.๑.๕๒๙)
 •  
 • ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในฤดูหนาว
 •  
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
 •  
 • รายงานการเก็บขยะกระทง เทศบาลนครนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๔
 •  
 • เชิญชวนร่วมกันใช้ถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติก
 •  
 • ปฏิทินการออกให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2564 กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • 📢 แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
 •  
 • เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรม
 •  
 • ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
 •  
 • ทำความเข้าใจ PM ๒.๕ พร้อมวิธีรับมือ
 •  
 • โรคที่มักพบบ่อยในฤดูหนาว
 •  
 • ท่องเที่ยววิถีใหม่ ปลอดภัยห่างไกลโควิด
 •  
 • ฝึกสมองไบร์ท ป้องกันสมองเสื่อม
 •  
 • ๑ ครอบครัว ๑ กระทง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๙ ข้อห้ามวันลอยกระทง ✨🌊