ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 • ข้อมูลโรคเฝ้าระวังในฤดูร้อน "โรคไข้เลือดออก"
 •  
 • ขอเชิญเยาวชน และ อสม.เข้าร่วมประกวด คลิปวิดีโอ และคำขวัญ รณรงค์เรื่องดชื้อดื้อยา และการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ในงาน "Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
 •  
 • สูตรลับฟันดี ๒-๒-๒
 •  
 • 📱 โซเชียลดีท็อกซ์จากสื่อสังคมออนไลน์ 📴
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การให้บริการขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
 •  
 • ๗ โรคที่มักเกิดในฤดูฝน
 •  
 • สาระน่ารู้ เรื่อง "พายุ"
 •  
 • กลุ่มอาการที่เฝ้าระวัง หลังฉีดวัคซีนนักเรียน
 •  
 • ไปท่องเที่ยว คุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรได้บ้าง?
 •  
 • อาการระยะยาวเมื่อหายจากโรคโควิด - 19
 •  
 • 📣เทศบาลนครนครปฐม รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น
 •  
 • เทศกาลกินเจ 2564 เริ่มวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564
 •  
 • ขอเชิญทุกท่านร่วมชมกิจกรรม การแสดงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน สังกัดเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • แนวทางปฏิบัติตัว ของผู้เป็นเบาหวานในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19
 •  
 • การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)
 •  
 • คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เอทิลแอลกอฮอล์
 •  
 • คำแนะนำเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงกับโรคโควิด - ๑๙
 •  
 • ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ในเขตเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ในช่วง COVID-19 หากมีอาการดังนี้ ควรพบแพทย์โดยด่วน
 •  
 • คำแนะนำ สำหรับผู้ที่มีอาการไอและหายใจลำบาก
 •  
 • ติดต่อประสานงานทะเบียนพาณิชย์
 •  
 • ตรวจเช็คอาการ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
 •  
 • การปฏิบัติตนเมื่อออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นที่บ้าน
 •  
 • ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
 •  
 • กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 •  
 • ระดับความดันโลหิตและการปฏิบัติตัว เมื่อพบความดันโลหิตระดับต่างๆ
 •  
 • กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังภัยเงียบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
 •  
 • เรื่อง "10 อาหาร บำรุงปอด"
 •  
 • วิธีการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะให้เป็นศูนย์ ตามหลัก ZERO WASTE
 •  
 • วิธีทิ้งขยะติดเชื้อ ห่างไกลโควิด-19
 •  
 • QR Code ไฟล์เสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม "กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ (เฟส ๑ จำนวน ๑๐๐ ตอน)"
 •  
 • การแยกกักตัวที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์และจำเป็นต้องแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation
 •  
 • ฟ้าทะลายโจร ป้องกันโควิด - 19 ได้จริงหรือ?
 •  
 • แนวทางในการกักตัวที่บ้าน "Home isolation"
 •  
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ สู้ภัยโควิด – 19 หลักสูตร "การถนอมอาหารจากไข่ (ดองน้ำต้มยำ)"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม (มาตรา 35)
 •  
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญชวนร่วมส่งโครงการเพื่อบรรจุในแผนสุขภาพกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 •  
 • กักตัว 14 วันอย่างไร ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน
 •  
 • แบบไหนที่เป็นสัญญาณอาการฉุกเฉินวิกฤต
 •  
 • สาระน่ารู้ "รู้ทันเครื่องชั่ง ไม่โดนโกง"
 •  
 • 6 กลุ่มอาชีพ ที่สามารถเดินทางช่วง เคอร์ฟิว ได้
 •  
 • วิธีดูแลดวงตาง่ายๆ ระหว่างเรียนออนไลน์
 •  
 • ประกาศ อบต.ห้วยด้วน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการอื่น
 •  
 • สาธารณสุข แนะนำการใช้ "ยาฟ้าทะลายโจร" ไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อป้องกันโรค‼ แต่ให้รับประทานเพื่อเป็นการรักษา
 •  
 • ร่วมกันใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก
 •  
 • อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
 •  
 • ขอความร่วมมือเชิญชวนร่วมกันดูแลรักษาคลองเจดีย์บูชา
 •  
 • สารปนเปื้อนในอาหาร
 •  
 • ขอเชิญชวน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔