ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 • ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565.
 •  
 • 10 อาหาร บำรุงปอด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • 📢 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น "นวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง"
 •  
 • สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • กรมการปกครอง ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 •  
 • (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)
 •  
 • ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 •  
 • โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ)
 •  
 • กลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลก
 •  
 • พลังงานทดแทน
 •  
 • ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
 •  
 • พิษในกลอยกินแล้วอาจถึงตาย
 •  
 • กัญชากับสมองเด็ก
 •  
 • ขอเชิญชมการแข่งขัน “ปริ๊นเซส คัพ ครั้งที่ 21" วอลเลย์บอลหญิงเอวีซี ชาเลนจ์ คัพ ครั้งที่ 3 ปี 2022 ("EST COLA - 21st Princess Cup" 3rd AVC Women's Challenge Cup)
 •  
 • "ภาวะลองโควิดกับผู้ป่วยโรค NCD"
 •  
 • "7 วิธีล้างมือให้สะอาด" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนล้างมือได้ถูกวิธี เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย 🖐🏻🖐🏻💦
 •  
 • สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565 (อินโฟกราฟิก 8)
 •  
 • สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565 (อินโฟกราฟิก 7)
 •  
 • สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565 (อินโฟกราฟิก 6)
 •  
 • สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565 (อินโฟกราฟิก 5)
 •  
 • สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565 (อินโฟกราฟิก 4)
 •  
 • สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565 (อินโฟกราฟิก 3)
 •  
 • สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565 (อินโฟกราฟิก 2)
 •  
 • สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565 (อินโฟกราฟิก 1)
 •  
 • ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันติดตั้งถังดักไขมัน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลฯ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน จัดเก็บดูแล กักขังสุนัข ในวันรับเสด็จฯ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ 📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ 📢📢 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565
 •  
 • ๕ ป. ป้องกันยุงลายช่วงฤดูฝน
 •  
 • ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
 •  
 • ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม
 •  
 • 6 โรคติดต่อ ในฤดูฝน
 •  
 • โรคมือ เท้า ปาก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ หัวข้อ "ผักตบชวา"
 •  
 • 💉💪🏻วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้ แนะนำให้ฉีดวัคซีนที่แขนคนละข้าง
 •  
 • ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565
 •  
 • 📢 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่💉💉 สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ฟรี‼
 •  
 • เชิญชวนร่วมกันทิ้งขยะให้ลงถัง
 •  
 • ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 •  
 • เชิญชวนผู้มีความประสงค์ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาล ๑ (โอเดียน) และตลาดเพื่อการเกษตร
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 •  
 • ปราบยุงลายด้วยหลัก ๕ ป.
 •  
 • ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565
 •  
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันดูแลรักษาคลองเจดีย์บูชา
 •  
 • กลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลก
 •  
 • กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80)
 •  
 • ข้อควรรู้ในการปฏิบัติตาม พรบ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
 •  
 • การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.2