ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 • ไวรัส RSV ภัยร้ายปลายฝนต้นหนาว
 •  
 • ๘ เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการเกิดซ้ำ
 •  
 • ๑ ครอบครัว ๑ กระทง
 •  
 • ควรเลือกกระทงแบบไหน เพราะอะไร
 •  
 • โรคร้ายที่มาพร้อมกับน้ำท่วม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ หัวข้อ "สัตว์ร้ายที่มาพร้อมกับน้ำท่วม"
 •  
 • "ทำฟันฟรี" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษตามกฎหมายหากทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "หลัก 3 ก. ห่างไกลโรคไข้เลือดออก" 🩸 🦟 ปฏิบัติเพื่อป้องกันสาเหตุก่อโรคร้าย
 •  
 • ขอเชิญชวนประชาชนร่วมด้วยช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ในบริเวณเขตเทศบาลนครนครปฐมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 •  
 • ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี
 •  
 • ออฟฟิศซินโดรม (office syndrome)
 •  
 • โรคไข้เลือดออก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 •  
 • ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง พฤติกรรมเนือยนิ่ง
 •  
 • การคัดแยกขยะตามหลัก ๓Rs
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา ประจำเดือนตุลาคม 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยเทศบาลนครนครปฐม กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษานอกระบบ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ หัวข้อ "แหล่งกำเนิดน้ำเสีย"
 •  
 • ๕ วิธีร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
 •  
 • โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนถวิลราษฎร์บูรณะ จากแยกถนนทหารบกจนถึงสุดเขตเทศบาล โดยผู้รับจ้างจะเริ่มเข้าดำเนินการ ในวันพุธที่ 23-25 กันยายน 2563
 •  
 • ข้อปฏิบัติสำหรับสถาานการณ์ COVID-19
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การดูแล/เพิ่มพื้นที่สีเขียว
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้"
 •  
 • 1 กันยายน วันสืบนาคะเสถียร นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ อันตรายจากภาวะเรือนกระจก
 •  
 • กลุ่มโรคประจำตัวที่ควรต้องแจ้งทันตแพทย์ก่อนทำฟัน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "พลังงานทดแทน"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ ปี 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การดูแลรักษาแหล่งน้ำ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "ลูกเห็บ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "สุขวิทยา ผู้สัมผัสอาหาร"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ยิ้มอย่างมั่นใจในวัยสูงอายุ🦷😁
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม"
 •  
 • จะทำอย่างไรหากสุนัขและแมวกัด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "อันตรายจากน้ำเสีย"
 •  
 • อันตรายจากมลพิษทางอากาศ
 •  
 • คำขวัญรณรงค์ช่วยกันประหยัดการใช้น้ำประปา
 •  
 • ขอเชิญชวนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม เป็นต้นไป
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เปิดเทอมใหม่ ชีวิตวิถีใหม่
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ 10 วิธี กินพอดีช่วง covid-19 สร้างร่างกายแข็งแรงไร้พุง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ช่วงเปิดเทอมนี้ ให้ระวังเด็กป่วย‼ “โรคมือ เท้า ปาก”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กองการประปา จะเปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา บนบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ 5 พฤติกรรมที่ต้องทำให้เป็นนิสัย ในยุค New Normal
 •  
 • ๕ วิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "แยกขวด ช่วยหมอ" ขอร่วมมือแยกขวดน้ำแบบใสเพื่อผลิตเส้นใยตัดชุด PPE