ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 • วิธีทิ้งขยะติดเชื้อ ห่างไกลโควิด-19
 •  
 • QR Code ไฟล์เสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม "กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ (เฟส ๑ จำนวน ๑๐๐ ตอน)"
 •  
 • การแยกกักตัวที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์และจำเป็นต้องแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation
 •  
 • ฟ้าทะลายโจร ป้องกันโควิด - 19 ได้จริงหรือ?
 •  
 • แนวทางในการกักตัวที่บ้าน "Home isolation"
 •  
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ สู้ภัยโควิด – 19 หลักสูตร "การถนอมอาหารจากไข่ (ดองน้ำต้มยำ)"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม (มาตรา 35)
 •  
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญชวนร่วมส่งโครงการเพื่อบรรจุในแผนสุขภาพกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 •  
 • กักตัว 14 วันอย่างไร ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน
 •  
 • แบบไหนที่เป็นสัญญาณอาการฉุกเฉินวิกฤต
 •  
 • สาระน่ารู้ "รู้ทันเครื่องชั่ง ไม่โดนโกง"
 •  
 • 6 กลุ่มอาชีพ ที่สามารถเดินทางช่วง เคอร์ฟิว ได้
 •  
 • วิธีดูแลดวงตาง่ายๆ ระหว่างเรียนออนไลน์
 •  
 • ประกาศ อบต.ห้วยด้วน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการอื่น
 •  
 • สาธารณสุข แนะนำการใช้ "ยาฟ้าทะลายโจร" ไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อป้องกันโรค‼ แต่ให้รับประทานเพื่อเป็นการรักษา
 •  
 • ร่วมกันใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก
 •  
 • อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
 •  
 • ขอความร่วมมือเชิญชวนร่วมกันดูแลรักษาคลองเจดีย์บูชา
 •  
 • สารปนเปื้อนในอาหาร
 •  
 • ขอเชิญชวน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 •  
 • แจ้งช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย
 •  
 • เลิก 12 พฤติกรรมเคยชิน ลด เสี่ยงโควิด-19
 •  
 • บำบัดน้ำเสียด้วยกังหังน้ำชัยพัฒนา
 •  
 • ใช้แนวคิด ๓Rs รักษ์โลก
 •  
 • ร่วมกันสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารซ้อนท้าย
 •  
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน อย่าละเลยเพราะอันตรายถึงชีวิต
 •  
 • อันตรายจากยาเสพติด
 •  
 • การขออนุญาตจัดกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมาก
 •  
 • มาตรการป้องกันโควิด-19 ในระดับบุคคล
 •  
 • มาตรการป้องกันโควิด-19 ในระดับองค์กร
 •  
 • ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร จัดทำมาตรการ work from home
 •  
 • วิธีป้องกัน...ห่างไกล "โรคพิษสุนัขบ้า"
 •  
 • เผยแพร่ความรู้ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
 •  
 • ก่อน และ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมได้หรือไม่
 •  
 • 5 ป. ป้องกันยุงลายช่วงฤดูฝน
 •  
 • 🙏เชิญชวนร่วมกัน 🙏 " ทิ้งขยะให้ลงถัง 🗑 ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ💧/ ท่อระบายน้ำ🕳/ ถนน 🚗/ ทางเท้า🦶/ และพื้นที่สาธารณะ 🏞 "
 •  
 • จะทำอย่างไร? เมื่อฟันหัก ฟันหลุด
 •  
 • สาระน่ารู้ "ขยะอันตราย"
 •  
 • รู้หรือไม่ ทำไมหมอกระดูกถึงส่งไปทำฟันก่อนผ่าตัดใส่ข้อเทียม !?
 •  
 • แจ้งงดจ่ายน้ำประปา วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๔.๐๐ น.
 •  
 • การเตรียมเอกสาร สำหรับการขอใบอนุญาต 📄 (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) ♻️
 •  
 • ผลกระทบจากน้ำเสีย
 •  
 • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
 •  
 • วิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก เมื่ออยู่โรงพยาบาลสนาม
 •  
 • 3 กลุ่มโรคที่มากับฤดูฝน
 •  
 • ช่องทางการรับการรักษาโรคโควิด - 19
 •  
 • ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก
 •  
 • สนุกทุกซี่ ถ้าคุณพ่อคุณแม่แปรงฟันให้😃 วิธีแปรงฟัน ให้เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 6 ปี 😁
 •  
 • พ่นหรือกลั้วคอ ด้วยโพวิโดน ไอโอดีน ป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือ
 •  
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครนครปฐม