ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 • ประชาสัมพันธ์ การตรวจคัดกรองวัณโรคปอดในกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ ๙
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขยะประเภทไหน? เปลี่ยนเป็นเงินได้บ้าง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ขอเชิญประมูลหมายเลขทะเบียน กระบะ (ปิคอัพ)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเชิงรุกใหญ่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เลือกใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลโรคมะเร็ง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ลด/งดรับถุงพลาสติกในศูนย์บริการสาธารณสุข"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๗ สิงหาคม วันรพี
 •  
 • โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การตรวจคัดกรองวัณโรคปอดครั้งที่ ๘
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สินค้าที่มีสัญลักษณ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์อย่างไร?
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑ สิงหาคม วันสตรีไทย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ งดเหล้าเข้าพรรษา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วันเข้าพรรษา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วันอาสาฬหบูชา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขยะประเภทไหน? เปลี่ยนเป็นเงินได้บ้าง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์พลังงาน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุก ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาล "เทียนทองเกมส์" ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๒-๒๒๐-๔๗๖๖
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคตาแดง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงานรัฐพิธี " วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช " ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด (ในวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ผลกระทบโลกร้อนในประเทศไทย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องประชาชนบริจาคโลหิต
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๓ กรกฎาคม วัดปลอดถุงพลาสติกสากล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การอบรมและพัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ๒๕๖๑ หลักสูตร “การทำสบู่สมุนไพร”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ งาน ๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึก “๑๑๑ ปี รำลึก...พระราชวังสนามจันทร์”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ประทานถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ ๙๑ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
 •  
 • วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน “ รวมญาติชาติพันธุ์ พื้นถิ่นทวารวดี ๑๐๐ ปี สะพานเจริญศรัทธา ” วันศุกร์ที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เชียร์บอลโลก ไม่เล่นการพนัน
 •  
 • ประโยชน์ ๓Rs สำหรับโรงงาน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๘ มิถุนายน วันทะเลโลก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตราการ ๓ เก็บ ๓ โรค